Υποβολή Εργασίας

Οι προφορικές εργασίες θα παρουσιαστούν στους συνέδρους μέσα από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου σε μορφή live streaming βάση του προγράμματος που θα ανακοινωθεί. Οι εισηγητές/τριες θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους από το χώρο του Συνεδρίου (Ινστιτούτο Παστέρ). Σε περίπτωση κωλύματος φυσικής παρουσίας τους παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως την ΟΕ του Συνεδρίου.

Οι αναρτημένες εργασίες (e-poster) θα αναρτηθούν σε ειδικό χώρο της ιστοσελίδας. Θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων προς τους συγγραφείς, οι οποίοι θα έχουν και την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ευθύνη να απαντήσουν στα ερωτήματα που θα δεχτούν.

Η υποβολή εργασιών έχει τελειώσει.

Πριν υποβάλλετε την εργασία σας παρακαλούμε διαβάστε τα πρότυπα εργασίας και τις αντίστοιχες οδηγίες.

Καταληκτική Ημερομηνία
13 / 10 /2020
08:00 μ.μ.