WORKSHOPS

WORKSHOPS 12ου Συνεδρίου Π.Ε.Β.

Ο αρχικός προγραμματισμός προβλέπει τα workshops γίνουν δια ζώσης, εκτός και αν νέες οδηγίες για την πανδημία επιβάλλουν την διαδικτυακή τους υλοποίηση.

Για να εγγραφείτε στα workshops πρέπει πρώτα να εγγραφείτε ως σύνεδρος πατώντας εδώ.

Η έρευνα απαιτεί πολλές ώρες δουλειάς στο εργαστήριο και το πεδίο, συλλογή δεδομένων, εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Απαιτεί επίσης, με καθοριστικό για το μέλλον του ερευνητή τρόπο, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και την αναζήτηση χρηματοδότησης μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Στο workshop αυτό, έμπειροι ερευνητές, δοκιμασμένοι στη συγγραφή και αξιολόγηση εργασιών προς δημοσίευση και προτάσεων χρηματοδότησης θα μοιραστούν με τους συμμετέχοντες (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μετα-διδάκτορες) τα «μυστικά» που θα τους βοηθήσουν να δημοσιεύσουν τη δουλειά τους και να αναζητήσουν με αξιώσεις χρηματοδότηση.

Εισηγήτρια που θα καλύψει το θέμα της συγγραφής επιστημονικών δημοσιεύσεων: Δρ. Σταυρούλα Κούστα, chief Editor στο Nature Human Behaviour
https://www.nature.com/nathumbehav/about/editors

Εισηγήτρια που θα καλύψει το θέμα της συγγραφής/ υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης: Δρ. Θέμις Αλισσάφη, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ),
http://www.bioacademy.gr/news-details/XsaOtjbQ/themis-alissafi-awarded-prestigious-2020-erc-starting-grant

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει συνδυασμό παρουσιάσεων και πρακτικών ασκήσεων.

Ο υπολογισμός της αβεβαιότητας των μετρήσεων εκτός από απαίτηση του προτύπου ISO 17025 αυξάνει την εμπιστοσύνη του εργαστηρίου στα αποτελέσματα που παρέχει. Στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών και η παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού της αβεβαιότητας στις μικροβιολογικές δοκιμές νερών και τροφίμων με επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και πρακτικά παραδείγματα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Μαρία Στυλιανουδάκη, Χημικός Μηχανικός της εταιρείας Qplan Α.Ε Αντωνία Θεοφίλου, Τεχνολόγο Ιατρικών εργαστηρίων, Msc, Υπεύθυνη Ποιότητας του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ - ΕΟΔΥ).

Η Αλληλούχιση DNA Επόμενης Γενιάς (NGS, Next Generation Sequencing), είναι μεθοδολογία της Μοριακής Βιολογίας που επιτρέπει τη μαζική και παράλληλη αλληλούχιση πολλών γονιδίων στην ίδια εξέταση. Τα τελευταία χρόνια βρίσκει εφαρμογές σε όλο και περισσότερα πεδία της Επιστήμης, από τη διαχείριση οικοσυστημάτων μέχρι την προσωποποιημένη Ιατρική. Στο Εργαστήριο αυτό θα παρουσιαστούν εφαρμογές του NGS στην Ογκολογία οι οποίες χρησιμεύουν στη κλινική πράξη τόσο στη διαγνωση όσο και στην επιλογή της ενδεδειγμένης θεραπευτικής αγωγής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Λουίζα Μαχαίρα , Ph.D υπεύθυνη της κλινικής ανάλυσης με NGS συμπαγών όγκων (καρκινωμάτων, σαρκωμάτων) και αιματολογικών κακοηθειών, του Εργαστηρίου Γενετικής του Ογκολογικού Νοσοκομείου "ο Άγιος Σάββας"

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κοντελές Βασίλης, Βιολόγος, MSC στη Γενετική

Η εκτίμηση επικινδυνότητας έχει κεντρικό, νομοθετικά επιβεβλημένο και απαραίτητο ρόλο στην διαχείριση της μετάδοσης μικροβιακών λοιμώξεων στη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας στη διαχείριση τροφίμων ή νερού. Η ανάπτυξη και εφαρμογή της Ποσοτικής Eκτίμησης Eπικινδυνότητας (QMRA) είναι ένα από τα προτεινόμενα εργαλεία για το σκοπό αυτό. Συνδυάζει επιστημονική γνώση για την παρουσία, τον έλεγχο των οδών μετάδοσης και της συνθηκών επιβίωσης και πολλαπλασιασμού των παθογόνων καθώς και τα πιθανά προβλήματα υγείας σε ανθρώπινους πληθυσμούς. Επίσης, η υλοποίηση της QMRA δίνει την απαραίτητη γνώση για ανάληψη μεθόδων ελέγχου και πρόληψης κατά την παραγωγική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου και με πρακτικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν πως όλη η ανωτέρω πληροφορία χρησιμοποιείται στην τελική συνεκτική και ξεκάθαρη ποσοτική εκτίμηση κινδύνου από ένα συγκεκριμένο μικροβιακό παράγοντα σε ένα ζήτημα δημόσιας υγείας.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Δρ. Ιωάννα Χατζηπροδρομίδου.

Η Κυτταρομετρία ροής, (FACS) αποτελεί μια σύγχρονη τεχνική για τη μέτρηση και την ανάλυση πολλών παραμέτρων μεμονωμένων κυττάρων τα οποία βρίσκονται σε μορφή εναιωρήματος. Στα πλαίσια της Αιματολογίας η κυτταρομετρία ροής αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη του ανοσοφαινοτύπου των αιμοποιητικών κυττάρων και τη διάγνωση διαφόρων αιματολογικών νεοπλασιών. Στο παρόν Εργαστήριο θα παρουσιαστεί η συνεισφορά της κυτταρομετρίας ροής στη κλινική πράξη όσον αφορά τη μελέτη και ταξινόμηση αιματολογικών νεοπλασιών και ειδικότερα σε περιστατικά : χρόνιων λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων, οξειών λευχαιμιών, μυελοδυσπλαστικών - μυελοϋπερπλαστικών νοσημάτων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ιωάννη Βουτσά, Ph.D, Ανοσοβιολόγος, υπεύθυνος κλινικής ανάλυσης του Εργαστηρίου Ανοσολογίας του Ογκολογικού Νοσοκομείου "ο Άγιος Σάββας"

Βασικές αρχές διαχείρισης ολικής ποιότητας -Πιστοποίηση και Διαπίστευση- Οφέλη κλινικών εργαστηρίων από την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας-Προετοιμασία εργαστηρίου για διαπίστευση κατά το πρότυπο ISO 15189:2012 Διοικητικές απαιτήσεις του προτύπου ISO15189: Διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων – διαχείριση προσωπικού – έλεγχος εγγράφων – διαχείριση μη συμμορφώσεων κ.α. Τεχνικές απαιτήσεις του προτύπου ISO15189: Επαλήθευση - επικύρωση -εκτίμηση της αβεβαιότητας αναλυτικών μεθόδων κλινικών δοκιμών - Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος ποιότητας στο Κλινικό Εργαστήριο κ.α.

ΕΙΣΗΓΗΤEΣ
Δρ. Λουκία Ψαρίδη, Μονάδα Μοριακής Διαγνωστικής, Παθολογοανατομικού Εργ., Κοργιαλένειο Μπενάκειο Γενικό Νοσ. Αθηνών, Εμπειρογνώμονας ΕΣΥΔ)

Δρ. Ειρήνη Λεϊμονή, Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων AFFIDEA, Επικεφαλής Αξιολόγητρια ΕΣΥΔ

Δρ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Βιοχημικό Τμήμα, ΓΝΑ Λαϊκό, Επικεφαλής Αξιολογητής ΕΣΥΔ