Τεχνικές Οδηγίες Παρακολούθησης του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΠΕΒ

Παραθέτουμε παρακάτω μια σειρά από τεχνικές οδηγίες για όλους τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις η Ο.Ε. και η ομάδα τεχνική υποστήριξης είναι στη διάθεσή σας.

Social Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter