Προσοχή με κάποιους εγγεγραμμένους συνέδρους

Παρατηρήσαμε ότι κάποιοι χρήστες δεν έχουν ενεργοποιήσει τον λογαριασμό τους κατά την εγγραφή τους. Αυτό έχει σχέση με την ανακοίνωση που είχε βγει κατά την έναρξη των εγγραφών.

Φροντίσαμε να τους ενεργοποιήσουμε μαζικά από εδώ, απλά θα πρέπει να θυμούνται το password που είχαν δηλώσει για να εισέλθουν στην σελίδα του Συνεδρίου και να δουν τον σύνδεσμο προς το live streaming στο Youtube. Εννοείται πως ως username χρησιμοποιείται το email που δηλώθηκε κατά την εγγραφή τους.

Εάν κάποιος αντιμετωπίσει πρόβλημα ας έρθει σε επαφή με την τεχνική υποστήριξη στο tkarts@gmail.com.

Social Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter