Κόστος Εγγραφής

Τις εργασίες του Συνεδρίου μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται, είτε με απλή συμμετοχή (χωρίς εισήγηση), είτε με οποιασδήποτε μορφής εργασία (προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση). Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στο Συνέδριο επιβαρύνεται με έξοδα εγγραφής, τα οποία διαφοροποιούνται αναλόγως με τη σχέση του συμμετέχοντος με την Π.Ε.Β. (Εγγραφή έως 22-11-2020). 

Εγγραφή έως 22 / 11 / 2020

 • €30

  Μέλη ΠΕΒ
  Οικονομικά Τακτοποιημένα Τακτικά & Δόκιμα
  ΕΓΓΡΑΦΗ
 • €60

  Μη Μέλη ΠΕΒ
  και μη Οικονομικά Τακτοποιημένα
  ΕΓΓΡΑΦΗ

WORKSHOPS

Το κόστος εγγραφής για τους συνέδρους περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση Συνεδρίου και όλων των εργασιών του
 • Βεβαίωση συμμετοχής στην οποία θα φαίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, αν η συμμετοχή του συνέδρου περιελάμβανε εισήγηση ή όχι
 • Δημοσίευση εκτεταμένης περίληψης της εργασίας στα πρακτικά του Συνεδρίου (ηλεκτρονικός τόμος με εξασφαλισμένο ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη)

Workshops

 • Για την υλοποίηση των workshops απαιτούνται κατ΄ ελάχιστον 15 άτομα ανά workshop και είναι δυνατό να συμμετέχουν έως 25 άτομα (μέγιστος αριθμός). Θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας βάσει ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής.
 • Η δήλωση συμμετοχής στα workshops γίνεται μέσω της αντίστοιχης φόρμας στην ιστοσελίδα του συνεδρίου από την ημερομηνία έναρξης προεγγραφών και μετά. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε εγγραφεί ως σύνεδρος προηγουμένως.
 • Κάθε σύνεδρος μπορεί να λάβει μέρος σε μέχρι 3 workshops. Η εγγραφή σε δεύτερο ή και σε τρίτο workshop υπόκειται σε έκπτωση 50% επί της αρχικής τιμής, για κάθε επιπλέον workshop.

Εργασίες

 • Είναι υποχρεωτική η εγγραφή όλων των εισηγητών των εργασιών στο συνέδριο.
 • Για κάθε εργασία με ένα έως τρεις (1-3) συγγραφείς θα πρέπει να υπάρχει η εγγραφή ενός (1) συγγραφέα πριν τις 30 Οκτωβρίου 2020 (λήξη προεγγραφής).
 • Σε περίπτωση που σε μια εργασία υπάρχουν τέσσερις (4) ή περισσότεροι συγγραφείς θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) εγγραφές πριν τις 30 Οκτωβρίου 2020 (λήξη προεγγραφής).
 • Πέντε (5) φοιτητικές εργασίες (πρώτο και δεύτερο όνομα στην εργασία να είναι φοιτητών), οι οποίες θα επιλεγούν από την Ε.Ε., θα παρουσιαστούν, χωρίς να απαιτείται η εγγραφή των συγγραφέων στο Συνέδριο. Οι συγγραφείς (μόνο τα δύο πρώτα ονόματα και εφόσον είναι φοιτητές) θα ενημερωθούν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κρίσης της ΕΕ στις 15-10-2020 ώστε να μην προβούν στην εγγραφή τους.
 • Φοιτητές θεωρούνται οι κάτοχοι φοιτητικής ταυτότητας (προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής) η οποία θα πρέπει να αποστέλλεται με την φόρμα εγγραφής ως αποδεικτικό της ιδιότητας.
 • Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, η Ε.Ε. θα βραβεύσει τις τρεις (3) καλύτερες αναρτημένες εργασίες.