Κόστος Εγγραφής

Τις εργασίες του Συνεδρίου μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται, είτε με απλή συμμετοχή (χωρίς εισήγηση), είτε με οποιασδήποτε μορφής εργασία (προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση). Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στο Συνέδριο επιβαρύνεται με έξοδα εγγραφής, τα οποία διαφοροποιούνται αναλόγως με τη σχέση του συμμετέχοντος με την Π.Ε.Β. αλλά και την ημερομηνία καταβολής του αντίστοιχου ποσού (προεγγραφή μέχρι τις 30-10-2020 ή κανονική εγγραφή μετά τις 30-10-2020 αλλά και κατά την έναρξη/διάρκεια του συνεδρίου). 

Προεγγραφή έως 30 / 10 / 2020

 • €30

  Μέλη ΠΕΒ
  Οικονομικά Τακτοποιημένα Τακτικά & Δόκιμα
  ΕΓΓΡΑΦΗ
 • €60

  Μη Μέλη ΠΕΒ
  και μη Οικονομικά Τακτοποιημένα
  ΕΓΓΡΑΦΗ

Κανονική εγγραφή μετά 30 / 10 / 2020

 • €50

  Μέλη ΠΕΒ
  Οικονομικά Τακτοποιημένα Τακτικά & Δόκιμα
  ΕΓΓΡΑΦΗ
 • €80

  Μη Μέλη ΠΕΒ
  και μη Οικονομικά Τακτοποιημένα
  ΕΓΓΡΑΦΗ

WORKSHOPS

Το κόστος εγγραφής για τους συνέδρους περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση Συνεδρίου και όλων των εργασιών του
 • Βεβαίωση συμμετοχής στην οποία θα φαίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, αν η συμμετοχή του συνέδρου περιελάμβανε εισήγηση ή όχι
 • Δημοσίευση εκτεταμένης περίληψης της εργασίας στα πρακτικά του Συνεδρίου (ηλεκτρονικός τόμος με εξασφαλισμένο ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη)

Workshops

 • Για την υλοποίηση των workshops απαιτούνται κατ΄ ελάχιστον 15 άτομα ανά workshop και είναι δυνατό να συμμετέχουν έως 25 άτομα (μέγιστος αριθμός). Θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας βάσει ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής.
 • Η δήλωση συμμετοχής στα workshops γίνεται μέσω της αντίστοιχης φόρμας στην ιστοσελίδα του συνεδρίου από την ημερομηνία έναρξης προεγγραφών και μετά. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε εγγραφεί ως σύνεδρος προηγουμένως.
 • Κάθε σύνεδρος μπορεί να λάβει μέρος σε μέχρι 3 workshops. Η εγγραφή σε δεύτερο ή και σε τρίτο workshop υπόκειται σε έκπτωση 50% επί της αρχικής τιμής, για κάθε επιπλέον workshop.

Εργασίες

 • Είναι υποχρεωτική η εγγραφή όλων των εισηγητών των εργασιών στο συνέδριο.
 • Για κάθε εργασία με ένα έως τρεις (1-3) συγγραφείς θα πρέπει να υπάρχει η εγγραφή ενός (1) συγγραφέα πριν τις 30 Οκτωβρίου 2020 (λήξη προεγγραφής).
 • Σε περίπτωση που σε μια εργασία υπάρχουν τέσσερις (4) ή περισσότεροι συγγραφείς θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) εγγραφές πριν τις 30 Οκτωβρίου 2020 (λήξη προεγγραφής).
 • Πέντε (5) φοιτητικές εργασίες (πρώτο και δεύτερο όνομα στην εργασία να είναι φοιτητών), οι οποίες θα επιλεγούν από την Ε.Ε., θα παρουσιαστούν, χωρίς να απαιτείται η εγγραφή των συγγραφέων στο Συνέδριο. Οι συγγραφείς (μόνο τα δύο πρώτα ονόματα και εφόσον είναι φοιτητές) θα ενημερωθούν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κρίσης της ΕΕ στις 15-10-2020 ώστε να μην προβούν στην εγγραφή τους.
 • Φοιτητές θεωρούνται οι κάτοχοι φοιτητικής ταυτότητας (προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής) η οποία θα πρέπει να αποστέλλεται με την φόρμα εγγραφής ως αποδεικτικό της ιδιότητας.
 • Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, η Ε.Ε. θα βραβεύσει τις τρεις (3) καλύτερες αναρτημένες εργασίες.