Διαδικασία εγγραφής στο συνέδριο των εκπροσώπων των χορηγών

Οι εκπρόσωποι των χορηγών που δικαιούνται ελεύθερη παρακολούθηση του Συνεδρίου θα πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους στο Συνέδριο ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

 1. Η εταιρεία αρχικά ενημερώνει την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου στο email (biopevconf@gmail.com) για τους συνέδρους-εκπροσώπους της (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ονοματεπώνυμο, κινητό και email).
 2. Η Οργανωτική Επιτροπή αποστέλλει απευθείας στους συνέδρους έγγραφο pdf με τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΕΔΡΟΥ» για να επισυναφτεί κατά την εγγραφή τους
 3. Οι σύνεδροι συμπληρώνουν την σχετική φόρμα «Εγγραφής Συνέδρου» στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://12pev.pev.gr/engrafi-synedrou/
  Παρακαλούμε ιδιαίτερη προσοχή στην συμπλήρωση των ακόλουθων πεδίων της φόρμας:
  • Στο πεδίο «Κατηγορία Συνέδρου» να επιλεγεί : «Μέλος ΠΕΒ» ή «Μη-Μέλος ΠΕΒ» ανάλογα με την σχέση του Συνέδρου με την ΠΕΒ.
  • Στο πεδίο «Αποδεικτικό Κατάθεσης» : να επισυναφτεί το έγγραφο pdf με τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΕΔΡΟΥ» που έχει λάβει ο σύνεδρος από την Οργανωτική Επιτροπή.
  • Τέλος στο πεδίο «Σχόλια/παρατηρήσεις» να συμπληρωθεί η φράση: Εκπρόσωπος χορηγού …..(Όνομα Εταιρείας)….

Με εκτίμηση
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Social Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter