Διαδικασία εγγραφής στο συνέδριο μέσω εταιρείας

Όσοι επιθυμούν παρακολούθηση του Συνεδρίου με το κόστος εγγραφής τους να καταβάλλεται από εταιρεία-χορηγό, θα πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους στο Συνέδριο ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

 1. Η εταιρεία αρχικά ενημερώνει την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου στο email (biopevconf@gmail.com) για τους συνέδρους για τους οποίους θα καλύψει το κόστος εγγραφής (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ονοματεπώνυμο, κινητό και email).
 2. Η Οργανωτική Επιτροπή αποστέλλει απευθείας στους συνέδρους έγγραφο pdf με τίτλο «ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΕΔΡΟΥ» για να επισυναφτεί κατά την εγγραφή τους
 3. Οι σύνεδροι συμπληρώνουν την σχετική φόρμα «Εγγραφής Συνέδρου» στην παρακάτω ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://12pev.pev.gr/engrafi-synedrou/ Παρακαλούμε ιδιαίτερη προσοχή στην συμπλήρωση των ακόλουθων πεδίων της φόρμας:
  • Στο πεδίο «Κατηγορία Συνέδρου» να επιλεγεί : «Μέλος ΠΕΒ» ή «Μη-Μέλος ΠΕΒ» ανάλογα με την σχέση του Συνέδρου με την ΠΕΒ ώστε να καθοριστεί το σωστό κόστος συμμετοχής του.
  • Στο πεδίο «Αποδεικτικό Κατάθεσης» : να επισυναφτεί το έγγραφο pdf με τίτλο «ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΕΔΡΟΥ» που έχει λάβει ο σύνεδρος από την Οργανωτική Επιτροπή.
  • Τέλος στο πεδίο «Σχόλια/παρατηρήσεις» να συμπληρωθεί η φράση : Κάλυψη εγγραφής από …..(Όνομα Εταιρείας)….
 4. Μετά την εγγραφή του Συνέδρου θα πρέπει η εταιρεία να προβεί :
  Α) στην κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον παρακάτω λογαριασμό της ΠΕΒ:

Τράπεζα Πειραιώς Αριθμός
Λογ. : 6749 -113614- 229
IBAN: GR29 0171 7490 0067 4911 3614 229
Δικαιούχος : Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων

Β) στην αποστολή στο email της Γραμματείας της ΠΕΒ (grammateia@gmail.com) των στοιχείων στα οποία θα κοπεί η αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης.

5. Με την κατάθεση του ποσού από την εταιρεία η Γραμματεία της ΠΕΒ θα προβαίνει στην έκδοση και αποστολή (ηλεκτρονικά) της σχετικής απόδειξης είσπραξης με τα στοιχεία της εταιρείας.

Με εκτίμηση
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Social Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter